Picatinny Aluminum Quad Rail For Ar15/M4 שלושת חלקי המסילה העליונים תופסים מתחת למכסה הקצה ומאובטחים למקומם באמצעות מדף התאמת חיכוך ופינים גלגולים. קצה המקלט מאובטח באמצעות תושבת אגוז חבית המחוברת לחלק העליון של שלוש המסילות עם ארבעה ברגים שטוחים כלואים. המסילה התחתונה מאובטחת עם מדף התאמת חיכוך ועם בוכנה עמוסת קפיץ נשלפת. ארבע מסילות באורך מלא - מסילה עליונה יוצרת מסילה מונוליטית אחת ארוכה עם המסילה העליונה השטוחה הקיימת. ל-XM4S שתי נקודות הרכבה למתאם רצועה בחזית. ל-XM4SD יש ארבע נקודות הרכבה של המתאם לרצועה. חריצים מסביב למסילות מספקים אוורור מירבי מסביב למסילות. CNC מעובד מאלומיניום בדרגת תעופה לסטנדרטים של MIL-1913 עם גימור תחמוצת שחורה קשיחה עמידות וקלות תחזוקה. מקבל משגר רימונים.


599 
  • מק"ט / ברקוד:: X4MSD
  • משלוח: