UFH3 מתאם 5 מצבים המתאם והפנס ננעלים מהר למצב הרצוי החלפת מצב בפעולה בודדת פשותה : בלחיצה, משיכה או סיבוב ננעל לשמישה מצבים : 0˚ 45˚ 90˚ 135˚ 180˚. אפשרות לנעול מצב רצוי עם בורג גישה קלה לכפתור הפעלה/כיבוי של הפנס בשילוב ידית הסתערות קיים בשתי גרסאות UFH – עם בורג נעילה. UFHP – עם לחצן שחרור מהיר בצד.


139 
  • משלוח: